Huiswerkbegeleiding

Rustige plek om huiswerk te maken en een begeleiders wanneer je vragen hebt.
Aanmelden: Ingmar Kolbrink,
Email: ikolbrink@versawelzijn.nl

Activiteit: Huiswerkbegeleiding en sport
Dinsdag
Tijd 14:00
Locatie: De Roskam (Papelaan 99)
Leeftijd: 8 jaar t/m 14 jaar
Menu