Jongerenwerk

  1. Home
  2. Jongerenwerk

Wij spreken de taal van jongeren en van de buurt, we werken aan hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Jongerenwerk is daarmee een instrument om de kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. …

Jongerenwerkers van Versa Welzijn werken altijd vanuit
preventie en signaleren. In alles stimuleren en benadrukken we een gezonde leefstijl, iedereen doet mee, we maken samen met elkaar jongeren sterker, jongeren die intensieve hulp nodig hebben verwijzen we naar netwerkpartners. In het kader van de gedachte “liever preventie dan repressie” wordt er samen met partners gewerkt aan sterke jeugd, waarin jeugd optimaal begeleid wordt om op te groeien tot betrokken volwassenen en positief burgerschap en waarin jeugdoverlast in de openbare ruimte tot een minimum beperkt wordt.

Jongeren vertellen problemen die zij ervaren met zichzelf, vrienden, thuis, school of werk vaak eerder aan jongerenwerkers. Door dichtbij en benaderbaar te zijn kunnen jongerenwerkers in een flink aantal gevallen snel hulp bieden en dure specialistische hulp en zorg voorkomen.

Dit doen we alle dagen van het jaar en we werken samen met jongeren aan talentontwikkeling en succeservaringen. Dit gebeurt veelal vanuit accommodatie gebonden jongerenwerk. We zijn alert op signalen, maken deze bespreekbaar waar en met wie dat gewenst is, en we stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en bij het versterken van schoolse en sociale vaardigheden.

Menu